Jak naprawić zły odbiór Wi-Fi lub słaby sygnał Wi-Fi na telefonie Apple iPhone XR

Kiedy Twój iPhone ma słabe odbiór Wi-Fi lub słaby sygnał Wi-Fi, jest to prawdopodobnie spowodowane odległością między Twoim urządzeniem a routerem bezprzewodowym. Być może trzeba będzie rozważyć zbliżenie się do miejsca, w którym znajduje się źródło połączenia Wi-Fi i sprawdzenie, czy siła sygnału poprawia się.

Poza odległością należy wykluczyć bariery Wi-Fi lub zakłócenia, a także czynniki związane z oprogramowaniem lub nawet uszkodzenie sprzętu. Aby uzyskać informacje na temat tego, co należy zrobić, gdy napotkasz ten problem na swoim nowym telefonie iPhone XR, przygotowałem zestaw rekomendowanych rozwiązań, które możesz wypróbować. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji i nie krępuj się korzystać z tego w razie potrzeby za darmo.

Ale przed wszystkim, jeśli masz inny problem z telefonem, rzuć okiem na naszej stronie rozwiązywania problemów, ponieważ już rozwiązaliśmy setki problemów zgłoszonych przez właścicieli. Istnieją szanse, że istnieją już rozwiązania na naszej stronie internetowej lub przynajmniej są podobne problemy, które już naprawiliśmy. Spróbuj więc znaleźć te, które są podobne lub związane z twoim problemem. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami, wypełniając nasz kwestionariusz dotyczący iPhone'a.

Pierwsze rozwiązanie: włącz i wyłącz router bezprzewodowy / modem.

Podobnie jak smartfony, urządzenia sieciowe, takie jak routery bezprzewodowe i modemy, również ulegają przypadkowym błędom oprogramowania układowego i awariom systemu. Kiedy tak się dzieje, na wszystkich podłączonych urządzeniach mogą wystąpić różne objawy z wolnego Internetu, przerywanego połączenia (krople Wi-Fi), a najgorsze, bez połączenia z Internetem, aby wymienić niektóre. Aby rozwiązać problem, zaleca się wyłączenie zasilania routera / modemu bezprzewodowego. Przez cykl zasilania oznacza wyłączenie sprzętu sieciowego na co najmniej 30 sekund, a następnie ponowne włączenie. Jest to odpowiednik ponownego uruchomienia komputera i miękkiego resetowania na telefonie iPhone. Może to pomóc w wyeliminowaniu drobnych błędów oprogramowania układowego, które mogły spowodować nagłe działanie routera lub modemu i ostatecznie spowodować słaby odbiór sygnału Wi-Fi w telefonie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wykonaj te czynności:

 1. Zlokalizuj przełącznik lub przycisk zasilania routera / modemu bezprzewodowego, a następnie przełącz lub naciśnij, aby wyłączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest wyłączone, odłącz zasilacz sieciowy od źródła zasilania na około 30 sekund do 1 minuty.
 3. Po upływie tego czasu podłącz go ponownie do zasilania, a następnie naciśnij przycisk zasilania / przełącznika, aby włączyć.
 4. Poczekaj, aż wszystkie wskaźniki świetlne, w szczególności wskaźnik sygnału Wi-Fi, staną się stabilne.

Pozwól telefonowi ponownie nawiązać połączenie i ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi. Następnie sprawdź, czy problem zniknął.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do routera bezprzewodowego lub modemu, rozważ to pośród ostatnich ośrodków, aby spróbować rozwiązać problem.

Drugie rozwiązanie: uruchom ponownie swój iPhone XR.

Jeśli Twój iPhone zazwyczaj uzyskuje mocny sygnał Wi-Fi, ale nagle staje się słaby lub słaby, może to być spowodowane przypadkowymi usterkami wpływającymi na system Wi-Fi lub system sygnału telefonu. Aby to wyczyścić, pomocne może być wykonanie miękkiego resetowania lub ponownego uruchomienia na telefonie iPhone XR. Oto jak:

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Side / Power i Volume w ciągu kilku sekund.
 2. Zwolnij przyciski, gdy pojawi się polecenie Slide to Power Off .
 3. Przeciągnij suwak wyłączenia zasilania w prawo.
 4. Po 30 sekundach naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie / Bok ponownie, aż telefon się podniesie.

Poczekaj, aż telefon uruchomi się i ponownie połączy się z Wi-Fi. Następnie sprawdź, czy siła sygnału jest coraz lepsza.

Trzecie rozwiązanie: włączanie i wyłączanie trybu samolotowego.

Możesz spróbować wykonać sztuczkę w trybie samolotowym, aby usunąć przypadkowe problemy dotyczące radia bezprzewodowego w telefonie. Jest to również alternatywny sposób ponownego uruchamiania lub odświeżania połączeń sieciowych Wi-Fi w telefonie. Oto jak to zrobić:

 1. Stuknij, aby otworzyć Ustawienia na ekranie głównym.
 2. Wybierz Tryb samolotowy .
 3. Przełącz przełącznik trybu samolotowego, aby włączyć funkcję. Funkcje bezprzewodowe, w tym Wi-Fi i Bluetooth, są automatycznie wyłączane.
 4. Przy włączonym trybie samolotowym wyłącz iPhone XR, a następnie włącz go ponownie.
 5. Zaczekaj, aż iPhone się zakończy, a następnie wróć do menu Ustawienia-> Tryb samolotowy .
 6. Przełącz przełącznik trybu samolotowego ponownie, aby wyłączyć funkcję.

Przejdź do ustawień iPhone'a, aby upewnić się, że Wi-Fi jest włączone, a następnie poczekaj, aż ponownie połączy się z siecią Wi-Fi. Sprawdź siłę sygnału, aby sprawdzić, czy problem zniknął.

Czwarte rozwiązanie: zapomnij o sieci Wi-Fi, a następnie połącz się ponownie.

Czasami telefon może omyłkowo dołączyć do otwartej sieci Wi-Fi w zasięgu, np. Niezabezpieczonych sieci Wi-Fi od sąsiadów. Jeśli tak się stanie, urządzenie może wydawać się podłączone do Wi-Fi, ale siła sygnału, którą osiąga, jest prawdopodobnie bardzo słaba lub słaba, biorąc pod uwagę odległość od źródła Wi-Fi. Aby upewnić się, że nie jest to przyczyną problemów, zapomnij o wszystkich zapisanych sieciach Wi-Fi z iPhone'a, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do ekranu głównego, a następnie wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz Wi-Fi.
 3. Przejdź do listy sieci Wi-Fi, a następnie kliknij ikonę "i" informacji obok sieci Wi-Fi, którą chcesz zapomnieć.
 4. Po wyświetleniu monitu stuknij opcję Zapomnij tę sieć.
 5. Następnie dotknij Zapomnij, aby potwierdzić działanie. Wybrana sieć Wi-Fi zostanie następnie usunięta.
 6. Wykonaj te same czynności, aby usunąć wszystkie inne zapisane sieci Wi-Fi z telefonu, aby upewnić się, że żaden z nich nie powoduje konfliktów ani nie zakłóca działania sieci Wi-Fi, z której korzystasz.

Zresetuj lub zresetuj iPhone'a XR po usunięciu sieci Wi-Fi, a następnie połącz się ponownie z Wi-Fi, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do menu Ustawienia-> Wi-Fi .
 2. Przełącz przełącznik, aby włączyć Wi-Fi, jeśli to konieczne.
 3. Następnie zaczekaj na pojawienie się sieci Wi-Fi na ekranie.
 4. Wybierz preferowaną sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć lub połączyć.
 5. Wprowadź hasło Wi-Fi, jeśli zostaniesz o to poproszony.
 6. Następnie wybierz opcję Dołącz lub Połącz .

Sprawdź, czy to rozwiązuje problem.

Piąte rozwiązanie: Zresetuj ustawienia sieciowe na swoim telefonie iPhone XR.

Wykonywanie resetowania ustawień sieci jest zwykle konieczne, aby poradzić sobie z różnymi rodzajami problemów z siecią, których nie można naprawić w poprzednich obejściach. Spowoduje to usunięcie bieżących ustawień sieci, w tym sieci Wi-Fi, połączeń Bluetooth, APN i innych ustawień serwera w urządzeniu, a następnie przywróci domyślne wartości sieciowe. Wszelkie błędy z nieprawidłowych konfiguracji powinny zatem zostać usunięte, a odpowiednie symptomy zniknąć. Oto jak to zrobić:

 1. Na ekranie głównym stuknij Ustawienia .
 2. Wybierz Ogólne .
 3. Przewiń w dół i dotknij Resetuj .
 4. Wybierz opcję Resetuj ustawienia sieciowe.
 5. Gdy pojawi się monit o podanie kodu dostępu do urządzenia, zrób to, a następnie dotknij opcji, aby potwierdzić resetowanie.

Twój iPhone następnie uruchamia reset ustawień sieciowych, a następnie przywraca domyślne opcje. Po zakończeniu resetowania urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, aby zastosować zmiany. Zaraz po uruchomieniu przejdź do ustawień Wi-Fi, aby ponownie włączyć Wi-Fi, a następnie ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.

Inne opcje

 • Zaktualizuj iOS do najnowszej wersji . Zainstalowanie najnowszej aktualizacji oprogramowania dostępnej w telefonie iPhone XR może również pomóc w rozwiązaniu problemów z sygnałem Wi-Fi przypisywanych losowym błędom i błędom systemu. Ale ponieważ na Twoim urządzeniu występują problemy z połączeniem Wi-Fi, prawdopodobnie nie możesz przeglądać i pobierać aktualizacji bezprzewodowych. Jako alternatywne rozwiązanie możesz użyć iTunes, aby ręcznie sprawdzić, czy chcesz pobrać i zainstalować nową aktualizację systemu iOS. Oznacza to również, że musisz zabezpieczyć komputer z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem iTunes.
 • Zresetuj i przywróć iOS w iTunes . Zresetowanie do ustawień fabrycznych lub reset główny można również rozważyć wśród opcji, które można wypróbować, gdy zajdzie potrzeba dalszego rozwiązywania problemów z urządzeniem. Pomoże to usunąć główne błędy systemowe, które mogą powodować problemy z funkcjami bezprzewodowymi telefonu. Powiedział, że możesz zresetować i przywrócić iPhone XR za pośrednictwem iTunes, aby wytrzeć całą jego zawartość i przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Po zresetowaniu iTunes zainstaluje najnowszą wersję systemu iOS na swoim urządzeniu.
 • Sprawdź przerwy w sieci. Jeśli Twój iPhone XR nadal słabo odbiera sygnał Wi-Fi lub słaby sygnał po zastosowaniu wszystkich wcześniejszych rozwiązań, istnieje większa szansa, że ​​problem nie zostanie rozwiązany. Może to być tymczasowa awaria sieci powodująca problemy z usługami Wi-Fi w Twoim domu. Aby sprawdzić i potwierdzić, zadzwoń do swojego dostawcy usług sieciowych i poproś o sprawdzenie systemu pod kątem nieopłaconych lub nieplanowanych przestojów. Możesz również poprosić usługodawcę internetowego o wyrejestrowanie lub zresetowanie routera bezprzewodowego od ich końca. Pomoże to odświeżyć połączenie internetowe w domu.