Rozwiązywanie problemów z pięcioma problemami z sygnałem na Samsung Galaxy Note 2 - CZĘŚĆ 1 z 2

Na poniższej stronie i na następnej stronie znajduje się pięć typowych problemów z sygnałem, które można napotkać w urządzeniu Samsung Galaxy Note 2 oraz kilka obejść, które można rozwiązać w przypadku każdego problemu.

Problem nr 1. Brak sygnału lub brak usługi

Ewidentnym wskazaniem tego problemu jest brak wiadomości lub usługi sieciowej w urządzeniu Samsung Galaxy Note 2. Do możliwych przyczyn tego problemu należą:

 • Zmiana przewoźników lub zmiana z jednego przewoźnika na inny
 • Nieaktywne konto lub konto nie jest prawidłowo skonfigurowane
 • Ciągła awaria sieci
 • Na urządzeniu występują fizyczne lub fizyczne uszkodzenia
 • Tryb samolotowy jest włączony
 • Połączenie sieciowe nie jest spójne lub nieregularne
 • Używanie niewłaściwej karty SIM
 • Nieaktualne oprogramowanie urządzenia
 • Aplikacja innej firmy powodująca problem

PODSTAWOWE OBIEKTY

 1. Aby upewnić się, że problem nie wynika z obecnego stanu konta, sprawdź, czy Twoje konto ma dobrą opinię.
 2. Jeśli nigdy nie otrzymasz sygnału ani usługi na swoim urządzeniu, skontaktuj się z usługodawcą, aby upewnić się, że Twoje konto jest odpowiednio zabezpieczone.
 3. Jeśli problem występuje tylko w określonej lokalizacji, zweryfikuj u swojego usługodawcy i zapytaj go o obszar zasięgu, w którym występuje utrata sygnału w urządzeniu.
 4. Sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych szkód materialnych lub fizycznych. Staraj się zapamiętać każde wystąpienie, gdy Twoje urządzenie uległo zamoczeniu lub zostało upuszczone.
 5. Sprawdź kartę SIM i upewnij się, że nie jest uszkodzona i zainstalowana poprawnie. Upewnij się także, że korzystasz z właściwej karty SIM dostarczonej przez Twojego dostawcę usług. Aby ustalić, czy problem jest spowodowany przez wadliwą kartę SIM, spróbuj umieścić kartę SIM w innym urządzeniu (jeśli jest dostępne) i na odwrót.
 6. Jeśli zauważysz, że Twoje oprogramowanie wymaga aktualizacji, sprawdź dostępne aktualizacje oprogramowania Galaxy Note online, korzystając z witryny Samsung Support.
 7. Sprawdź i zweryfikuj urządzenie Tryb samolotowy. Pamiętaj, że tryb samolotowy nie powinien być ustawiony na AKTYWNY, aby upewnić się, że nie zakłóca on sygnału sieci ani usługi na Twoim urządzeniu. Aby sprawdzić tryb samolotowy, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania przez 1-2 sekundy. Wskaźnikiem nieaktywnego trybu Samolot jest etykieta z napisem "Tryb samolotowy jest WYŁĄCZONY". Aby wyłączyć tę funkcję, po prostu dotknij trybu Samolot.
 8. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią komórkową, wyjmując baterię przez 30 sekund przy włączonym urządzeniu. Zaczekaj, aż upłynie czas, a następnie wymień baterię i włącz ją. Poczekaj kilka sekund, aż urządzenie nawiąże połączenie z siecią.
 9. Umieść połączenie testowe na swojej poczcie głosowej i sprawdź, czy przechodzi.
 10. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj odinstalować aplikacje innych firm. W przeciwnym razie skontaktuj się z usługodawcą za pomocą innego urządzenia, aby uzyskać dalszą pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Jeśli wszystkie powyższe elementy oznaczają, że w Galaxy Note 2 nadal występuje utrata sygnału lub nie występują problemy z usługą sieciową, należy skontaktować się z usługodawcą, ponieważ mają oni dostęp do dodatkowych zasobów sieciowych, które pomogłyby w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemu.

=================================================

Problem nr 2. Słaba siła sygnału / odbiór

W takim przypadku możesz zauważyć, że twoje urządzenie ma słabą jakość odbioru lub niską siłę sygnału, prawdopodobnie od 1 do 2 pasków sygnału. Należy pamiętać, że słaba siła sygnału lub słaby odbiór mogą być również spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak zmiana operatora, brak połączenia z siecią, przerywane połączenie sieciowe, pokrywa lub obudowa osoby trzeciej, aplikacja innej firmy, nieaktualne oprogramowanie urządzenia i niepoprawna karta SIM. W niektórych przypadkach przyczyną problemu są fizyczne lub płynne uszkodzenia urządzenia.

PODSTAWOWE OBIEKTY

 1. Spróbuj usunąć osłony lub skrzynie innych firm z urządzenia. Możliwe, że obudowa lub osłona uniemożliwiają urządzeniu uzyskanie dobrego sygnału lub odbioru.
 2. Czasami urządzenie otrzymuje słaby sygnał lub odbiór tylko w określonych obszarach. W takim przypadku należy skontaktować się z usługodawcą w sprawie zasięgu w miejscu, w którym występuje słaby sygnał lub odbiór. Możliwe, że obszar, na którym emitujesz sygnał, jest już poza zasięgiem.
 3. Słaby odbiór może być również spowodowany roamingiem lub podróżowaniem poza siecią domową. Porozmawiaj z usługodawcą o dokładnym zasięgu sieci podczas roamingu, aby upewnić się, że nie powoduje to problemów z odbiorem lub sygnałem sieciowym.
 4. Upewnij się, że korzystasz z właściwej karty SIM dostarczonej przez usługodawcę. Sprawdź także, czy karta SIM jest zainstalowana poprawnie i czy nie jest wadliwa.
 5. Jeśli Twoje urządzenie jest już nieaktualne, sprawdź dostępność wszystkich aktualizacji oprogramowania dla tego urządzenia.
 6. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią komórkową. Aby to zrobić, wyjmij baterię na 30 sekund, gdy urządzenie jest nadal włączone. Zaczekaj, aż upłynie czas, a następnie wymień baterię.
 7. Włącz urządzenie i odczekaj kilka sekund, aby nawiązać połączenie z siecią.
 8. Spróbuj umieścić testowe połączenie pod innym numerem telefonu i sprawdź, czy są jakieś ulepszenia.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z usługodawcą za pomocą innego urządzenia. Zazwyczaj usługodawca ma dostęp do dodatkowych narzędzi sieciowych i zasobów, które pomogą ci w dalszym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z brakiem sygnału / odbioru w Galaxy Note 2.

WAŻNA UWAGA: Inne czynniki wpływające na siłę sygnału to konstrukcje budynków, warunki pogodowe i inne urządzenia elektroniczne.

[Przejdź do części 2]